Thi công hệ thống mạng Lan quang Trường CĐ Công Thương TP.HCM

Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (HITC) tiền thân là Trường

Giải pháp mạng Lan – Wan cáp quang

Thi công hệ thống mạng Lan cáp quang. Như các bạn đã biết hiện nay