Nhà cung cấp và phân phối các sản phẩm cáp quang, dao cắt sợi quang, máy hàn cáp quang, kìm tuốt sợi quang, bút soi sợi quang, máy đo công suất quang, converter quang, Video quang, dây nối quang, dây nhảy quang, Odf, măng xông, switch của các hãng SUMITOMO, FUJIKURA, SKYCOM, POSTEF, SACOM, NETLINK, WINTOP, BTON, CISCO, HP, AMP…

Giảm 31%
Original price was: 15.900.000 VNĐ.Current price is: 10.999.000 VNĐ.
Giảm 6%
Original price was: 4.900.000 VNĐ.Current price is: 4.590.000 VNĐ.
Giảm 21%
Original price was: 1.200.000 VNĐ.Current price is: 950.000 VNĐ.
Giảm 31%
Original price was: 650.000 VNĐ.Current price is: 450.000 VNĐ.
Giảm 11%
Original price was: 555.000 VNĐ.Current price is: 495.000 VNĐ.
Giảm 8%
Original price was: 255.000 VNĐ.Current price is: 235.000 VNĐ.
Giảm 13%
Original price was: 155.000 VNĐ.Current price is: 135.000 VNĐ.
Giảm 9%
Original price was: 109.000 VNĐ.Current price is: 99.000 VNĐ.
Giảm 4%
Original price was: 99.000 VNĐ.Current price is: 95.000 VNĐ.
Giảm 6%
Original price was: 950.000 VNĐ.Current price is: 890.000 VNĐ.
Giảm 7%
Original price was: 450.000 VNĐ.Current price is: 420.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 250.000 VNĐ.Current price is: 199.000 VNĐ.
Giảm 29%
Original price was: 6.999.000 VNĐ.Current price is: 4.999.000 VNĐ.
Giảm 29%
Original price was: 6.999.000 VNĐ.Current price is: 4.999.000 VNĐ.
Giảm 20%
Original price was: 6.999.000 VNĐ.Current price is: 5.590.000 VNĐ.