PLANET, hiện đang là một trong những tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực sản phẩm mạng IP (Internet Protocol). PLANET thiết kế, sản xuất các sản phẩm mạng và đưa ra các giải pháp tích hợp : voice, video, dữ liệu cho các doanh nghiệp.

Các sản phẩm và giải pháp:

  • Switch dành cho mạng Lan Layer 2 và 3
  • Sản phẩm truyền thông Layer 4 – 7
  • Quản lý lưu lượng mạng Ethernet
  • Sản phẩm chuyển đổi mạng quang – điện
  • Sản phẩm mạng không dây, Bluetooth
  • Sản phẩm truyền thông dữ liệu chung với nguồn( Power Line)
  • Sản  phẩm Voice ( hội thoại) và Voice qua mạng IP