Dự án hàn cáp quang GPON Viettel Kỳ Anh – Hà Tĩnh

995 lượt xem Đăng Dự án thi công cáp quang

Công nghệ cáp quang phổ biến tại Việt Nam trước khi áp dụng GPON là AON (Công nghệ cáp quang chủ động).Công nghệ này áp dụng khi Cáp quang(FTTH) còn mới. Những khách hàng chấp nhận được chi phí lắp mạng cáp quang là những khách hàng lớn (Công ty, tổng công ty, tập đoàn).

0973.931.345
Chat Facebook
Gọi điện ngay