Hàn cáp quang khu công nghiệp Vsip 2 Bình Dương

837 lượt xem Đăng Dự án thi công cáp quang

Công trình hàn cáp quang cho hệ thống mạng Lan và hệ thống camera quan sát tại khu công nghiệp Vsip 2 Bình Dương (Nhà máy sản xuất cà phê tại đường 32 Vsip 2A). Khối lượng công trình bao gồm: 6 ODF 4port, 2 ODF 24 port và 1 odf 8 port với tổng

0973.931.345
Chat Facebook
Gọi điện ngay