Mạng FTTH dựa trên GPON

Mạng quang thụ động Gigabit Gpon được xác định bởi loạt khuyến nghị ITU-T G.984.x.

Dự án hàn cáp quang GPON Viettel Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Công nghệ cáp quang phổ biến tại Việt Nam trước khi áp dụng GPON là