Ứng dụng của dây nhảy quang trong hệ thống mạng cáp quang

Dây nhảy nói chung và dây nhảy quang nói riêng là thành phần không thể thiếu trong hệ

Dây nhảy quang và những điều cần biết

Dây nhảy quang là thiết bị kết nối giữa hộp phối quang ODF với Converter quang (bộ chuyển